Klachtenregeling

Als zorgaanbieder ben ik verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Dit houdt in dat ik een klachtenregeling hanteer die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. De klachtenregeling van Crescendo Coaching is ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg, ID 8097.

Hieronder lees je meer over deze klachtenregeling en de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.

Klachtenportaal Zorg Wkkgz